WebMoney

Đăng ký

  • Hãy nhập số điện thoại của bạn:

     
    ví dụ: +84 91 234 56 78
    định dạng: mã quốc gia + mã nhà mạng + số điện thoại, không có mã 0 và 00
  • Bằng việc đăng ký, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản của hệ thống WEBMONEY TRANSFER được công bố trên website wmtransfer.com